Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Serce na nakrętki znów napełnione

Kilka dni temu, już po raz drugi bialskie serce„ na plastikowe nakrętki” ustawione obok Urzędu Miejskiego w Białej zostało opróżnione.

Jego kolejne napełnianie trwało również krótko, podobnie jak i pierwsze . Mieszkańcy naszej Gminy chętnie więc oddają nakrętki i tym samym wspierają potrzebujących z Gminy Biała.

Nakrętki z pierwszego napełnionego w m-cu wrześniu serca, zostały przekazane dla Adasia Nastuli, który jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Adaś ma 9 lat i jest mieszkańcem Białej. Urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem-aktywnym. Jest pod ciągłą opieką neurologiczną i ortopedyczną. Porusza się na wózku inwalidzkim. Adaś ma pasję - pięknie śpiewa i wielokrotnie już zachwycał nas swoim głosem na imprezach, wydarzeniach kulturalnych.

Natomiast nakrętki zebrane ostatnio, zostały przekazane dla Michałka Zoń z Brzeźnicy, który również jest podopiecznym tej samej Fundacji co i Adaś.

Michałek ma 8 lat i urodził się z poważną wadą serca i zwężeniem krtani. Na wskutek niedotlenienia mózgu, powstałego podczas operacji serca, nie potrafi chodzić ani samodzielnie siedzieć. Jest pod ciągłą opieką wielu specjalistów w tym neurologa, kardiologa, laryngologa, ortopedy i rehabilitanta.

Do codziennego funkcjonowania potrzebuje wielu specjalistycznych sprzętów.

Rodzice obydwu chłopów Adasia i Michałka za pośrednictwem Urzędu bardzo serdecznie dziękują mieszkańcom za uczestnictwo z zbiórce nakrętek i tym samym pomoc dzieciom.

Zbieranie nakrętek to prosta forma akcji charytatywno-ekologicznej .Cel jest szczytny , bowiem ideą akcji jest długofalowa pomoc potrzebującym dzieciom czy osobom dorosłym niepełnosprawnym.

Obecnie trawa kolejne napełnianie serca. Urząd Miejski w Białej oczekuje na zgłoszenia od osób, które są zainteresowane pozyskaniem nakrętek ze zbiórki.

Nie bądźmy obojętni na problemy innych i w prosty sposób pomagajmy potrzebującym.

Grażyna Biały
Sekretarz Gminy Biała

Wersja XML