Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej

Poniższy Plik zawiera treść zarządzenia 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej:

PDFZarządzenie 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej

Wersja XML