Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Walentynkowy 2021


Gminne Centrum Kultury w Białej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie walentynkowym. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Biała.

Termin i miejsce składania prac:

12.02.2021r. w Gminnym Centrum Kultury w Białej - Biuro 103

Cele konkursu:

Warunki konkursu - ocena prac:

Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka i wkład twórczy. Powołana komisja dokona oceny nadesłanych prac w dwóch kategoriach:

Nagrody:

Organizator przewidział atrakcyjne nagrody dla każdej z grup wiekowych:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na profilu na portalu Facebook oraz stronie internetowej organizatora w dniu 15.02.2021 o godz. 14.00

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu znajdującego się poniżej:

DOCRegulamin dotyczący konkursu walentynkowego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Białej

 

Grafika przedstawia plakat dotyczący konkursu walentynkowego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Białej

Wersja XML