Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W maju wracają próby i ćwiczenia!

W maju ruszamy z próbami!

Ćwiczenia i próby będą odbywać się wg stałego planu, który dostępny jest w zakładce PLAN ZAJĘĆ: http://gckbiala.pl/94/zajecia-prowadzone-w-gck-biala.html

GCK podzielone jest na strefy: administracyjną, hotelową i zajęciową, do których prowadzą osobne wejścia. Obowiązuje limit 1os/15m2.

Zapewniamy regularną dezynfekcję pomieszczeń oraz środki dezynfekcyjne dla uczestników zajęć!

Do zobaczenia!

Plakat zawiera informacje o wznowieniu prób w GCK w Białej

Wersja XML