Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Kultury w Białej


Dzięki środkom finansowym Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ze środków Republiki Federalnej Niemiec, oraz dużego wkładu finansowego z budżetu gminy Biała, powstał nowoczesny obiekt, służący mieszkańcom miasta i gminy.

Gminne Centrum Kultury w Białej prowadzi statutową działalność z młodzieżą i dorosłymi w zakresie pobudzania zainteresowań, upowszechniania kultury (poezja, plastyka, muzyka, piosenka, turystyka), organizacja i współudział w imprezach kulturalnych, artystycznych, regionalnych, masowych. GCK w Białej towrzy, organizuje i prowadzi kółka zainteresowań dla mieszkańców Gminy Biała. Współpracuje z ościennymi Domami Kultury w Prudniku, Korfantowie, Głogówku i Lubrzy. Gminne Centrum Kultury w Białej realizuje wiele projektów z wykorzystaniem funduszy Unijnych oraz Rządowych. Pozyskuje pieniądze zewnętrzne na realizacje projektów z Euroregionu Pradziad, Partnerstwa Borów Nimodlińskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i innych. Realizując te projekty Bialski ośrodek prężnie współpracuje z partnerami z Polski : Prószków, Łambinowice, Tułowice oraz z partnerami Polsko-Czeskiego pogranicza t.j. Albrechtice, Osoblaha, Jesenik. Nasze centrum kultury współpracuje i chętnie pomaga innym jednostkom organizacyjnym naszej gminy m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespóły Szkolno-Przedszkolne w Białej i Łączniku, a także organizacjom pozarządowym t.j. klubom sportowym i stowarzyszeniom.

Ośrodek swą działalność opiera na wchodzących w jej skład komórkach organizacyjnych, takich jak:
  1. Ośrodek Kultury.
  2. Świetlice środowiskowe
  3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej z filią w Łączniku
  4. Basen Rekreacyjny

Powyższe zadania ośrodek realizuje przede wszystkim przez organizację stałych i cyklicznych imprez kulturalno-sportowych:

W Gminnym Centrum Kultury swoją siedzibę mają:

Istnieje również możliwość nauki:

 

Gminne Centrum Kultury wynajmuje sale:

Sala konferencyjna lub bankietowa:

- wynajem sali na szkolenia, konferencje, prezentacje i pokazy:

300 zł - duża sala

250 zł - mała sala

inne cele: 25 zł za godzinę

wynajem zestawu multimedialnego: 40 zł za godzinę.

Wesela
   - wynajem jednej sali z kuchnią - 700 zł.
   - wynajem dwóch sal z kuchnią - 1000 zł.
   - wynajem sali na poprawiny - 300 zł.
 Imprezy okolicznościowe
  - przyjęcia urodzinowe, komunie, jubileusze, przyjęcia pogrzebowe z wykorzystaniem kuchni - 350 zł.
  - przyjęcia urodzinowe dla dzieci i młodzieży - 200 zł.
  - przyjęcia pogrzebowe (bez korzystania z kuchni) - 200 zł.

Do dyspozycji w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

GCK w swojej ofercie posiada także pokoje gościnne, idealne dla odwiedzających Sudety.

Wersja XML