Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od kodowania do grania - zajęcia dla dzieci i młodzieży

Od kodowania do grania”

Warsztaty programowania dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży

 

Cele:

- rozwijanie logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności cyfrowych (informatycznych),

- wyszukiwanie przydatnych źródeł informacji technicznej w j.polskim i j.angielskim,

-analizowanie błędów w kodzie i rozwiązywanie problemów,

- nauka programowania w języku Python.

 

Spotkanie organizacyjne w GCK w Białej:

- termin: środa, 23 października 2019, godz.18,

-przebieg: przedstawienie programu zajęć w 2019 roku, omówienie możliwości języka Python, demonstracja
sposobu pobrania i instalacji darmowego programu na własnym komputerze, ustalenie terminów spotkań
w listopadzie, analiza wniosków ze spotkania.

 

Plakat promujący zajęcia "Od kodowania do grania"

Wersja XML